0 ชิ้น - 0 THB

ข้อตกลงและเงื่อนไข


1. เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน

2. เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)


หมายเหตุ:: บริการจัดส่งยาจากร้านขายยาชั้นนำ ทางเรามีนโยบายไม่ขายยาและไม่จัดส่งยาอันตรายซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น